Toezicht gebaseerd op Continuous Control Monitoring (CCMT)

Thauris is gespecialiseerd in dienstverlening die gericht is op geautomatiseerde uitwisseling en verwerking van informatie tussen organisaties in ketens. Door het standaardiseren, stroomlijnen en digitaliseren van informatie-uitwisseling tussen organisaties wordt het proces efficiënter en wordt de kwaliteit van gegevens hoger.


Wat is CCMT?

Met CCMT worden belangrijke bedrijfsprocessen continu gemonitord en getoetst aan de in uw sector gestelde normen. Deze vertrouwelijke procesgegevens worden via een koppeling uit uw kwaliteitssysteem door een onafhankelijke dienstverlener verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd aan u en uw toezichthouder(s). Toezicht vindt niet meer periodiek achteraf plaats, maar is continu en actueel. Omdat elke sector specifieke wet- en regelgeving, spelers en normen hebben, wordt het stelsel voor iedere keten vastgesteld in samenspraak tussen de ketenpartijen, waaronder organisaties en toezichthouder(s).


Hoe werkt het?

CCMT monitort de prestaties van de onder toezicht staande organisaties op continue basis en maakt deze op betrouwbare wijze inzichtelijk met behulp van rapportages. Mocht er een incident plaatsvinden, dan geeft de organisatie meer inzicht omtrent de oorzaken van het incident aan de toezichthouder. Een onafhankelijke dienstverlener maakt op deze uitwisseling op een betrouwbare en vertrouwelijke manier mogelijk.

  • Gegevens aanleveren – Uw organisatie verzamelt dagelijks gegevens voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld voor de interne kwaliteitsbeheersing of de financiële administratie. Uit deze informatiesystemen worden relevante gegevens verzameld om uw prestatie vast te stellen. De gegevens worden via een koppeling naar een onafhankelijke dienstverlener verstuurd.
  • Continue controle – De onafhankelijke dienstverlener toetst de aangeleverde gegevens aan de in uw sector geldende normen en prestatie indicatoren. Deze indicatoren worden bijvoorbeeld via een dashboard inzichtelijk gemaakt voor uw eigen organisatie, toezichthouder(s) en andere stakeholders.
  • Incidenten – Wanneer een overschrijding van een norm wordt geconstateerd ontvangt u een melding. U wordt uitgenodigd om de oorzaak van de overschrijding te analyseren en te rapporteren welke maatregelen u treft. Door correctief op te treden voorkomt u een overschrijding van de wet- en regelgeving en betrekt u een toezichthouder proactief als onderdeel van uw stelsel van kwaliteitsbeheersing.


Voordelen

Beter toezicht
Door proactief stuursignalen te delen met toezichthouders zien zij dat u in control bent over uw bedrijfsprocessen.

Efficiënter toezicht
Door geautomatiseerd monitoren van uw bedrijfsproces bespaart u op de lasten van toezicht op uw organisatie.

Sneller analyseren en handelen
Doordat mogelijke problemen in uw productieproces sneller zichtbaar worden, kunt u deze corrigeren voordat ze tot een overschrijding van de wettelijke normen leiden.

Meer weten over CCMT?

Neem voor meer informatie of een afspraak contact met ons op via onderstaand formulier.

Bezoekadres

  • Thauris
  • Maanweg 174 (3e etage, gebouw A)
  • 2516 AB Den Haag

Postadres

  • Postbus 95315
  • 2509 CH Den Haag

Contactinformatie

  • E: +31 (0)70 820 96 60
  • T: info@thauris.nl