Standard Business Reporting (SBR)

Thauris is gespecialiseerd in dienstverlening die gericht is op geautomatiseerde uitwisseling en verwerking van informatie tussen organisaties in ketens. Door het standaardiseren, stroomlijnen en digitaliseren van informatie-uitwisseling tussen organisaties wordt het proces efficiënter en wordt de kwaliteit van gegevens hoger.

Enkele basisprincipes achter Standard Business Reporting zijn:

 • Een taxonomie, bijvoorbeeld in XBRL (eXtensible Business Reporting Language), om gegevens en rapportages op gestandaardiseerde wijze vast te leggen en te versturen tussen verschillende organisaties.
 • Door het gebruik van een taxonomie worden gegevens eenduidig gedefinieerd en hebben zij altijd dezelfde betekenis.
 • Deze taxonomie kan vaak door organisaties worden toegepast met behulp van generieke rapportagesoftware.
 • Het gebruik van een infrastructuur waarmee organisaties hun berichten kunnen versturen, ontvangen en verwerken.


Voordelen

 • Betere kwaliteit van informatie – geen interpretatieverschillen, meer consistentie, minder handwerk en betere vergelijkbaarheid.
 • Tijdiger informatie – gegevens kunnen op elk moment rechtstreeks worden gegenereerd uit de systemen van de organisatie.
 • Efficiëntie – door aan te sluiten bij overheidsstandaarden kan de uitwisseling van informatie tussen organisaties efficiënter plaatsvinden.


Onze dienstverlening

Thauris is dé leverancier voor SBR-trajecten. We hebben ervaring met alle facetten van transities, van bestuurlijke besluitvorming, ontwerp, implementatie tot opschaling. Hiervoor hebben we een speciale methodiek ontwikkeld, die toepasbaar is op elke vorm van geautomatiseerde informatie-uitwisseling binnen ketens.

SBR Best Practice

SBR ontvangt Best Practice Certificate

In juni 2015 is Standard Business Reporting uit een lijst van 266 inzendingen met 63 andere inzendeningen gekozen als Best Practice voor de European Public Sector Award en ontvangt daarvoor het Best Practice Certificate dat in het najaar van 2015 zal worden uitgereikt.

“These 64 brilliant public achievements have found new methods to tackle different problems in relation to a range of important societal challenges, to social care, health, youth unemployment, migration, regional development and business development by using different partnership and cooperation models with convincing results and impact for a better society.”

- European Public Sector Award -

Meer weten over SBR?

Neem voor meer informatie of een afspraak contact met ons op via onderstaand formulier.

Bezoekadres

 • Thauris
 • Maanweg 174 (3e etage, gebouw A)
 • 2516 AB Den Haag

Postadres

 • Postbus 95315
 • 2509 CH Den Haag

Contactinformatie

 • E: +31 (0)70 820 96 60
 • T: info@thauris.nl